Phật lý giải lý do vì sao dù có đi chùa bái lậy, nhưng vẫn bị h.ao t.ổn phúc đức cuộc sống bấp bênh

Dù bạn có chăm đi chùa bái lạy đến thế nào mà vẫn làm những việc sai lầm này thì phúc đức vẫn hao tổn đi mỗi ngày.

Thường xuyên s.át s.inh 

S.át s.inh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm h.ao t.ổn phúc báo nhanh nhất. Tuy nhiên, việc không s.át s.inh trong cuộc sống hàng ngày là việc  vô cùng khó khăn, bởi dù tâm ta không cố ý thì vẫn khó tránh những lúc dẫm đạp phải con sâu, cái kiến, ấy cũng là s.át s.inh vậy. Thế nên, nếu không nhất định phải s.át s.inh, chúng ta hãy hạn chế s.át s.inh.

S.át s.inh sẽ khiến cho p.húc b.áo của bản thân bạn bị h.ao t.ổn dần dần. Khi mà p.húc b.áo tích tụ được từ kiếp trước sang kiếp này thì con người ta có thể sẽ phải chịu n.ghiệp b.áo do s.át s.inh mà thành.

baiphat

X.ung đ.ột với cha mẹ, người bề trên 

Chống đối, m.âu t.huẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm “t.ổn p.húc bại lộc.” Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có m.âu t.huẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn nên cũng có thể trờ thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả.

Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói x.ấu xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình.

O.án trời trách người, bàn lộng thị phi, g.hen g.hét người khác.

Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị h.ủy d.iệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói: “Người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng.” G.hen g.hét châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế.

1438661799__la_3011

Tức g.iận, oán g.iận, cáu kỉnh 

Đại sư Ấn Quang khuyên bảo: Người phụ nữ không hay tức g.iận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức g.iận c.áu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát g.iận là điều cứu không được. Tức g.iận chính là “lửa thiêu rừng công đức”.

Tham lam, ích kỷ, ít làm việc thiện

Sự giàu có không đến từ việc tham lam vơ vét mọi thứ quanh mình hay keo kiệt bo bo giữ của không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam còn khiến cho cái nghèo cái khó cứ mãi đeo đuổi chúng ta.

Có lòng t.hương x.ót, không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được. Không biết thông cảm và giúp đỡ mọi người thì nhân duyên cũng theo đó mà sa sút, chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong đời.

Khoe khoang, khoa trương bản thân 

Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó.

Bài liên quan